Administrare personal

Pro Safety Consulting efectuează servicii de bază în resurse umane incluzând:

  • evaluarea vectorilor motivatori ai personalului și dezvoltarea de strategii de motivare
  • evaluarea performanțelor angajaților
  • strategii de îmbunătățire a relațiilor interumane
  • diagnoza climatului organizațional și optimizarea activității
  • evaluarea nevoilor de dezvoltare personală și profesională a angajaților
  • ergonomia locului de muncă și proiectare ergonomică în vederea creșterii productivității și eliminarea operațiilor de lucru cronofage