Îmbunătățire procese prin metoda Lean

Conceptul de bază în Lean Manufacturing constă în definirea „valorii adăugate” produselor sau serviciilor pe care firma o deservește pentru client. Dacă doriți rezolvarea unei probleme urgente, echipa Pro Safety Consulting vă oferă suport pentru:

  • realizarea livrărilor produselor sau serviciilor la timp,
  • reducerea costurilor,
  • îmbunătăţirea calităţii,
  • eficientizarea activităţilor,
  • creșterea productivității,
  • îmbunătățirea proceselor de producție.

Introducerea şi practica consecventă a tehnicilor LEAN se adresează atât mediului de producţie, activităţilor logistice cât şi mediului administrativ (de birou) şi conduce la îmbunatăţiri considerabile ale performanţelor cu costuri minime: un răspuns mai rapid la cerințele clienţilor, reducerea costurilor prin eliminarea pierderilor (Muda), creşterea productivităţii, îmbunătăţirea climatului de lucru, a motivaţiei şi siguranţei angajaţilor.

Dincolo de transferul de cunoștințe, vă ajutăm să creați echipe performante. Noi vă transferăm metode de lucru, ne bazăm pe experinţa şi cunoaşterea angajaţilor firmei dumneavoastră şi mizăm pe efectul de sinergie.

Personalul firmei este cel mai valoros activ şi în contextul utilizării unor metode moderne, va conduce compania dumneavoastră spre excelenţă.

Pentru implementarea unor metode LEAN selectate de dumneavoastră sau implementarea unui întreg sistem LEAN, vă stăm la dispoziție cu materiale de instruire, aplicații practice, ghiduri şi suport în implementare pentru toate tehnicile LEAN.