Metodele de bază

Metodele de bază:

 • Activitățile 5S & Managementul Vizual (5S & Visual Management),
 • Lucrul cu standarde,
 • Sistemele care creează cadrul Îmbunătățirii Continue (Continuos Improvement),
 • Sistemul de sugestii al angajaților (Kaizen Teian),
 • Lucrul în echipă (Team work, Workshop sau Gemba kaizen),
 • Tehnici de rezolvare a problemelor (Basic Problem Solving şi 8D) sunt posibil de implementat în toate activităţile unei firme, relativ rapid, cu efecte importante imediate.

Metodele avansate:

 • Mentenanţă Productivă Totală (Total Productive Maintenance – TPM),
 • Sistemul Exact la Timp (Just în Time – JIT),
 • Introducerea sistemelor de tip Tragere (PULL Systems) şi a cardurilor Kanban, necesită o abordare etapizată.

În ultima perioadă, în sfera producției și serviciilor se utilizează tot mai mult abordarea procesuală. La nivel de ansamblu, se utilizează tehnica Trasarea Fluxului Valorii (Value Stream Mapping), iar pe un proces, tehnica cunoscută sub denumirea Analiza Modului Potenţial de Defectare şi a Efectelor – AMDE (Failure Mode Effect Analysis – FMEA) cu derivatele sale DFMEA: Design – FMEA , PFMEA: Process FMEA, LFMEA: Logistic FMEA.

În sprijinul îmbunătăţirii proceselor se utilizează şi alte metode:

 • Schimbare rapidă de la un reper la altul (Quick Changeover – Single Minute Exchange of Die – SMED)
 • Introducerea elementelor de Evitarea Erorilor (Error ProofingPoka Yoke).

Ţinerea sub control a caracteristicilor critice şi speciale ale proceselor, prin reducerea variabilităţii acestora, necesită introducerea Controlului Statistic al Proceselor (Statistic Process Control – SPC), tehnica  6 σ (sigma) şi DMAIC (Define, Measure, Analyse, Improve, Control).

Globalizarea a condus la eliminarea graniţelor dintre ţări, industrii şi companii. Procesele cele mai avansate ţin cont de întregul lanţ furnizor-producție-livrare, până la consumatorul final. Astfel, multe firme au iniţiat şi dezvoltat programe de Dezvoltare a Furnizorilor şi Integrare a furnizorilor în afacerile companiei (Supplier Chain Management).