Explozii – protecție împotriva exploziilor

       Exploziile și incendiile instantanee nu constituie cauzele cele mai frecvente ale accidentelor de muncă. Totuși, consecințele acestora sunt spectaculoase și dramatice în ceea ce privește pierderile de vieți omenești și prejudiciile economice. Adoptarea măsurilor legislative este o parte a angajamentului de a integra sănătatea și securitatea la locul de muncă în abordarea globală a confortului la locul de muncă. Este necesar sa se îndeplinească următoarele funcții în domeniul protecţiei împotriva exploziilor:

  • să determine pericolele şi să evalueze riscurile;
  • să ia măsurile specifice pentru a asigura securitatea şi pentru a proteja sănătatea lucrătorilor expuşi la medii explozive;
  • să garanteze un mediu de muncă sigur şi atunci când sunt prezenţi lucrătorii să asigure o supraveghere corespunzătoare bazată pe evaluarea riscurilor;
  • să ia măsurile necesare si să definească modalităţile de coordonare necesare atunci când diferite întreprinderi sunt prezente la acelaşi loc de muncă;
  • să redacteze un document privind protecţia împotriva exploziilor.