Materiale informative – Prosafety

Investeşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară nr. 5 Promovarea măsurilor active de ocupare
Domeniul major de intervenţie 5.2 Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă
Titlul proiectului: Program integrat de formare pentru resursa umană din mediul rural braşovean

Nr. înregistrare: 24 /22.05.2012

ANUNŢ PUBLICITAR DE ACHIZIŢIE
Servicii de web design, de editare și tipărire materiale informative(fluturași, afișe, pliante)

SC PRO SAFETY CONSULTING SRL lansează următorul anunț publicitar la procedura de atribuire a contractului pentru achiziţia de servicii de web design, de editare și tipărire materiale informative(fluturași, afișe, pliante), necesare în cadrul proiectului “PROGRAM INTEGRAT DE FORMARE PENTRU RESURSA UMANĂ DIN MEDIUL RURAL BRAȘOVEAN”, POSDRU/110/5.2/G/87021, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

OBIECTUL CONTRACTULUI: Prestarea de servicii de web design, de editare și tipărire materiale informative(fluturași, afișe, pliante)

SPECIFICAȚII TEHNICE: Conform documentației pentru ofertanți
1.  Cod  CPV 72413000-8      Servicii de web design(concept grafic/web design; – realizare site www.<denumire site>.ro;  testare site www.<denumire site>.ro; optimizare site www.<denumire site>.ro; mentenaţă site www.<denumire site>.ro), 1buc.
2. Cod CPV 79823000-9   Servicii de editare și tipărire materiale informative(Fluturași- format A5- 3000buc, Afișe- format A4 –100buc, Pliante- format A4-1500buc)

FINANȚAREA ACHIZIȚIEI:
SC PRO SAFETY CONSULTING SRL a demarat în data de 2 aprilie 2012 proiectul “PROGRAM INTEGRAT DE FORMARE PENTRU RESURSA UMANĂ DIN MEDIUL RURAL BRAȘOVEAN”. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare” – Domeniul major de intervenţie 5.2.” Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă”, în conformitate cu contractul de finanțare  POSDRU/110/5.2/G/87021.

PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI:
Procedura de cercetare a pieței – studiu al pieței.

CRITERIUL APLICAT PENTRU STABILIREA OFERTEI CÂȘTIGĂTOARE:
Prețul cel mai scăzut.

TERMENUL-LIMITĂ DE DEPUNERE A OFERTELOR
29.05.2012, ora 10

ADRESA LA CARE SE TRIMIT OFERTELE:
Ofertele de preț se vor depune direct sau pe cale poștală la sediul SC PRO SAFETY CONSULTING SRL (Brașov, str. Dr. Victor Babeș Nr. 36 Etaj I, Birou 11 Cod poștal 500073, România), începând cu data de 23.05.2012,  până în data de 29.05.2012, ora 10.

OBȚINEREA DOCUMENTAȚIEI PENTRU OFERTANȚI:
Documentaţia de achiziţie se poate obţine gratuit, în urma solicitării scrise adresate direct achizitorului, la sediul acestuia sau prin e-mail, cu precizarea datelor de identificare ale solicitantului.

DATELE DE CONTACT ALE ACHIZITORUL- SC PRO SAFETY CONSULTING SRL:
Adresa: str. Dr. Victor Babeș Nr. 36 Etaj I, Birou 11, Brașov,  Cod poștal 500073, România
Telefon: 0368-420 150, fax: 0368-420 150,
E-mail:office@ prosafety.ro,
Web:www. prosafety.ro
Persoana de contact: Andreea Bradu

ANUNŢ
publicat pe pagina de internet a proiectului „www. prosafety.ro ” la data de 22.05.2012

Conținutul acestui material nu reprezintă in mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.