Investeşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară nr. 5 Promovarea măsurilor active de ocupare
Domeniul major de intervenţie 5.2 Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă
Titlul proiectului: Program integrat de formare pentru resursa umană din mediul rural braşovean

Nr. înregistrare: 25 /22.05.2012

ANUNȚ PUBLICITAR
PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE FURNIZARE ECHIPAMENTE

SC PRO SAFETY CONSULTING SRL lansează următorul anunț publicitar la procedura de atribuire a contractului de furnizare echipamente(Videoproiector, Ecran pentru proiecție, Copiator, Scanner, Flipchart, Sistem PC, Laptop), necesare în cadrul proiectului “PROGRAM INTEGRAT DE FORMARE PENTRU RESURSA UMANĂ DIN MEDIUL RURAL BRAȘOVEAN”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

OBIECTUL CONTRACTULUI: Furnizare echipamente

Videoproiector cod CPV 38652120-7 1 buc
Ecran pentru proiecție cod CPV 38653400-1 1 buc
Copiator cod CPV 30121100-4 1 buc
Scanner cod CPV 38520000-6 1 buc
Flipchart cod CPV 30195913-5 1 buc
Sistem PC cod CPV 30213000-5 1 buc
Laptop cod CPV 30213100-6 1 buc

SPECIFICAȚIILE TEHNICE ALE PRODUSELOR CE URMEAZĂ A FI ACHIZIȚIONATE:
Conform documentației pentru ofertanți

FINANȚAREA ACHIZIȚIEI:
SC PRO SAFETY CONSULTING SRL a demarat în data de 2 aprilie 2012 proiectul “PROGRAM INTEGRAT DE FORMARE PENTRU RESURSA UMANĂ DIN MEDIUL RURAL BRAȘOVEAN”. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare” – Domeniul major de intervenţie 5.2.” Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă”, în conformitate cu contractul de finanțare POSDRU/110/5.2/G/87021.

PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI:
Procedura de cercetare a pieței – studiu al pieței.

CRITERIUL APLICAT PENTRU STABILIREA OFERTEI CÂȘTIGĂTOARE:
Prețul cel mai scăzut.

TERMENUL-LIMITĂ DE DEPUNERE A OFERTELOR
29.05.2012, ora 10

ADRESA LA CARE SE TRIMIT OFERTELE:
Ofertele de preț se vor depune direct sau pe cale poștală la sediul SC PRO SAFETY CONSULTING SRL (Brașov, str. Dr. Victor Babeș Nr. 36 Etaj I, Birou 11 Cod poștal 500073, România), începând cu data de 23.05.2012, până în data de 29.05.2012, ora 10.

OBȚINEREA DOCUMENTAȚIEI PENTRU OFERTANȚI:
Documentaţia de achiziţie se poate obţine gratuit, în urma solicitării scrise adresate direct achizitorului, la sediul acestuia sau prin e-mail, cu precizarea datelor de identificare ale solicitantului.

DATELE DE CONTACT ALE ACHIZITORUL- SC PRO SAFETY CONSULTING SRL:
Adresa: str. Dr. Victor Babeș Nr. 36 Etaj I, Birou 11, Brașov, Cod poștal 500073, România
Telefon: 0368-420 150, fax: 0368-420 150,
E-mail:office@ prosafety.ro,
Web:www. prosafety.ro
Persoana de contact: Andreea Bradu

ANUNŢ
publicat pe pagina de internet a proiectului „www. prosafety.ro ” la data de 22.05.2012

Conținutul acestui material nu reprezintă in mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.