Investeşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară nr. 5 Promovarea măsurilor active de ocupare
Domeniul major de intervenţie 5.2 Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă
Titlul proiectului: Program integrat de formare pentru resursa umană din mediul rural braşovean

Nr. înregistrare: 69 /18.06.2012

ANUNŢ PUBLICITAR DE ACHIZIŢIE
Servicii de formare profesională
Cod CPV 80530000-0

SC PRO SAFETY CONSULTING SRL lansează următorul anunț publicitar la procedura de atribuire a contractului pentru achiziţia de Servicii de formare profesională necesare în cadrul proiectului “PROGRAM INTEGRAT DE FORMARE PENTRU RESURSA UMANĂ DIN MEDIUL RURAL BRAȘOVEAN”, POSDRU/110/5.2/G/87021, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

OBIECTUL CONTRACTULUI:
Se vor achiziţiona servicii de formare profesională antreprenoriale și servicii de formare profesională informatice, în cadrul proiectului “PROGRAM INTEGRAT DE FORMARE PENTRU RESURSA UMANĂ DIN MEDIUL RURAL BRAȘOVEAN”.
Furnizarea programelor de formare a competențelor antreprenoriale și a competențelor informatice va avea loc în perioada: 01.01.2013- 30.06.2013(șase luni).

SPECIFICAȚII TEHNICE: Conform documentației pentru ofertanți
La fiecare program de formare profesională vor participa 30 de beneficiari(aceleași persoane la ambele programe de formare profesională). Programele de formare profesională se vor organiza în comuna Feldioara, spațiul fiind pus la dispoziție de partenerul proiectului- Primăria Feldioara.
Cei 30 de beneficiari fac parte din grupul țintă al proiectului, care este format din femei și tineri cu vârsta peste 16 ani care au reședința în zona rurală (comuna Feldioara, județul Brașov) și care sunt persoane inactive sau care sunt ocupate în agricultura de subzistență.

FINANȚAREA ACHIZIȚIEI:
SC PRO SAFETY CONSULTING SRL a demarat în data de 2 aprilie 2012 proiectul “PROGRAM INTEGRAT DE FORMARE PENTRU RESURSA UMANĂ DIN MEDIUL RURAL BRAȘOVEAN”. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare” – Domeniul major de intervenţie 5.2.” Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă”, în conformitate cu contractul de finanțare POSDRU/110/5.2/G/87021.

PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI:
Procedura de cercetare a pieței – studiu al pieței.

CRITERIUL APLICAT PENTRU STABILIREA OFERTEI CÂȘTIGĂTOARE:
Prețul cel mai scăzut.

TERMENUL-LIMITĂ DE DEPUNERE A OFERTELOR:
25.06.2012, ora 12

ADRESA LA CARE SE TRIMIT OFERTELE:
Ofertele de preț se vor depune direct sau pe cale poștală la sediul SC PRO SAFETY CONSULTING SRL (Brașov, str. Dr. Victor Babeș Nr. 36 Etaj I, Birou 11 Cod poștal 500073, România), până în data de 25.06.2012, ora 12.

OBȚINEREA DOCUMENTAȚIEI PENTRU OFERTANȚI:
Documentaţia de achiziţie se poate obţine gratuit, în urma solicitării scrise adresate direct achizitorului, la sediul acestuia sau prin e-mail, cu precizarea datelor de identificare ale solicitantului.

DATELE DE CONTACT ALE ACHIZITORUL- SC PRO SAFETY CONSULTING SRL:
Adresa: str. Dr. Victor Babeș Nr. 36 Etaj I, Birou 11, Brașov, Cod poștal 500073, România
Telefon: 0368-420 150, fax: 0368-420 150,
E-mail:office@ prosafety.ro,
Web:www. prosafety.ro
Persoana de contact: Andreea Bradu

ANUNŢ
publicat pe pagina de internet a proiectului „www. prosafety.ro ” la data de 18.06.2012

Conținutul acestui material nu reprezintă in mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeana, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro