Investeşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară nr. 5 Promovarea măsurilor active de ocupare
Domeniul major de intervenţie 5.2 Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă
Titlul proiectului: Program integrat de formare pentru resursa umană din mediul rural braşovean

Nr. Înregistrare: 44 /05.06.2012

ANUNȚ PUBLICITAR
PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE FURNIZARE MATERIALE CONSUMABILE(RECHIZITE, PAPETĂRIE, BIROTICĂ)

SC PRO SAFETY CONSULTING SRL lansează următorul anunț publicitar la procedura de atribuire a Contractului de Furnizare materiale consumabile( rechizite, papetărie, birotică), necesare în cadrul proiectului “PROGRAM INTEGRAT DE FORMARE PENTRU RESURSA UMANĂ DIN MEDIUL RURAL BRAȘOVEAN”, POSDRU/110/5.2/G/87021, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

OBIECTUL CONTRACTULUI: Furnizare materiale consumabile( rechizite, papetărie, birotică)
Se vor achiziționa următoarele produse: Biblioraft, dosar, coli cartonate, marker flipchart, marker whiteboard, radieră, file protecţie documente, plic, capse pentru capsator, decapsator, clipboard, lipici solid, alonje, perforator, pix cu gel, pix plastic, creion mecanic, mine 0.5, agrafe, bandă corectoare, notes autoadeziv, cub hârtie, hârtie flipchart, top hârtie, bandă scotch, etichete autocolante, separatoare carton, pioneze, foi parcurs, ordin deplasare, set de 3 tăvițe pentru documente, cutie arhivare, toner.
Cod CPV 30191, Cod CPV 30192, Cod CPV 30193, Cod CPV 30197, Cod CPV 30199, Cod CPV 22852, Cod CPV 22816, Cod CPV 22800, Cod CPV 30125

SPECIFICAȚII TEHNICE ALE PRODUSELOR CE URMEAZĂ A FI ACHIZIȚIONATE: Conform documentației pentru ofertanți

FINANȚAREA ACHIZIȚIEI:
SC PRO SAFETY CONSULTING SRL a demarat în data de 2 aprilie 2012 proiectul “PROGRAM INTEGRAT DE FORMARE PENTRU RESURSA UMANĂ DIN MEDIUL RURAL BRAȘOVEAN”. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare” – Domeniul major de intervenţie 5.2.” Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă”, în conformitate cu contractul de finanțare POSDRU/110/5.2/G/87021.

PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI:
Procedura de cercetare a pieței – studiu al pieței.

CRITERIUL APLICAT PENTRU STABILIREA OFERTEI CÂȘTIGĂTOARE:
Prețul cel mai scăzut.

TERMENUL-LIMITĂ DE DEPUNERE A OFERTELOR
13.06.2012

ADRESA LA CARE SE TRIMIT OFERTELE:
Ofertele de preț se vor depune direct sau pe cale poștală la sediul SC PRO SAFETY CONSULTING SRL (Brașov, str. Dr. Victor Babeș Nr. 36 Etaj I, Birou 11 Cod poștal 500073, România), începând cu data de 06.06.2012, până în data de 13.06.2012, ora 12.

OBȚINEREA DOCUMENTAȚIEI PENTRU OFERTANȚI:
Documentaţia de achiziţie se poate obţine gratuit, în urma solicitării scrise adresate direct achizitorului, la sediul acestuia sau prin e-mail, cu precizarea datelor de identificare ale solicitantului.

DATELE DE CONTACT ALE ACHIZITORUL- SC PRO SAFETY CONSULTING SRL:
Adresa: str. Dr. Victor Babeș Nr. 36 Etaj I, Birou 11, Brașov, Cod poștal 500073, România
Telefon: 0368-420 150, fax: 0368-420 150,
E-mail:office@ prosafety.ro,
Web:www. prosafety.ro
Persoana de contact: Andreea Bradu

ANUNŢ
publicat pe pagina de internet a proiectului „www. prosafety.ro ” la data de 05.06.2012

Conținutul acestui material nu reprezintă in mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeana, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro